Ngay lúc ấy thanh đoản kiếm của Hoa sư phụ đã chỉ vào trước ngực hắn. Hắn lắc người một cái, mũi kiếm chạy quanh vạt áo trước ngực đúng một vòng. Thân thủ của hắn đã ở mức khó ai sánh được. Quả là tuyệt diệu
Thanh kiếm bắn ra, bốn mảnh vụ của áo rơi ngay xuống đất. Thế là vạt áo game copy bài kiểm tra trước ngực Thẩm lăng Trụ có một lỗ thủng lớn to bằng cái đít bát. Cả ba lần áo hắn đều bị chiêu kiếm của đối phương làm rách, để hở cả một khoảng to tướng, lộ cả da thịt ra ngoài
Hoa sự phụ lại chẹp lưỡi
Thẩm Lăng Trụ rú lên ngay sau đó
Đau quá
Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình thì thấy ngực mình bị mũi kiếm đâm đã bị rỉ máu. Nó chỉ bị rỉ máu vì không đâm sâu nên không bị đau lắm

Bất luận game bài kiểm tra logic có vẫn đề

Chúng đệ tử phái Hoa Sơn reo hò cổ vũ
Hoa sơn xuaasrt thần tuyệt vời quá đi, không kiếm pháp nào có thể sánh được rồi
Hoa sư phụ nói bằng một giọng rất ngọt nhạt
Làm phiền các hạ về trình với sư phụ là phái Hoa Sơn đã thất lễ với môn phái rồi
Hắn thấy Thẩm Lăng Trụ không hiểu cả đến mấy chiêu thức đơn giản lúc nhập môn của phái Hoa Sơn thì rõ ràng hắn không phải là đệ tửthật của môn phái, chứ không phải game đánh bài kiếm thẻ điện thoại hắn nói dối. Thêm vào đó thái độ cử chỉ và tính cách hắn khác Thẩm Lăng Trì. Hắn rì rẩm nhỏ to

– Bất luận gã có phải là Thẩm Lăng Trì hay ai khác, hôm nay mình cũng không nên giết hay bắt hắn. Chiêu hoa sơn xuất thâng đó chỉ là để cảnh cáo phái ô long đã lên mặt nói dối mình gửi vào người hắn để hắn nhớ chuyện hôm nay mà thôi.
Hoa sư phụ nghĩ vậy rồi liệng thanh đoản kiếm xuống ôm thi thể hai người sư đệ của hắn lên. Hai đồng môn bị giết nên hắn rất đau lòng, lại xấu hổ vì mình khiến cho năm tên sư đệ phải bỏ mạng dưới bàn tay anh em họ mạc. Không kìm lòng được,hai hàng lệ lăn dài trên má. Các tên đệ tử khác ôm những xác còn lại về.
Hoa sư phụ tức giận
Mạc Tam, Mạc Tứ, Hai tên súc sinh kia! Mối thù này thế nào phái Hoa Sơn cũng phải trả. Ta mong rằng hai tên súc sinh đừng chết quá sớm, còn phải chờ ta game bài lá đến hỏi tội các ngươi rồi mới được chết
Tồi hắn quay lại bảo bọn sư đệ: