Bố mẹ nên có  phương pháp giáo dục thích hợp đối với trẻ thích đánh bài, cũng tạo cho trẻ có cử
chỉ và hành động không thành thực.

Ví dụ bố mẹ quản lý trẻ quá chặt và thô bạo, thưỏng phạt không minh, chúng sẽ tìm biện pháp dổi trá để đốĩ phó lại với sự chửi mắng và roi vọt, trôn tránh sự trừng phạt của bố mẹ.

> Mẹo đơn giản khi đánh bài online

Bố mẹ quá nuông chiều con, dạy bảo không thông nhất, cũng có thể tạo điều kiện lừa dôi
cho trẻ. Người lớn tuỳ tiện hứa hẹn vối trẻ, lại không giữ lòi hứa, không đáp ứng đầy đủ
yêu cầu chính đáng của trẻ, cũng sẽ tạo cho trẻ có những ngôn hành không thành thực.
Khi trẻ có những hành vi dối trá, bố mẹ không giáo dục nghiêm khắc, mà lại khen ngợi,
cho rằng chúng linh hoạt, thông minh… Điều đó, vô tình đã khích lệ những ngôn hành
không tốt của trẻ.

> Học cách chơi bài bạc dễ dàng

Như vậy, nên làm thế nào để bồi dưõng cho trệ thành ngưòi thành thực? Trưốc hết ngưồi
lớn phải làm tấm. gương mẫu mực cho trẻ noi theo. Mọi lúc, mọi nơi, đều phải có ý thức
giáo dục trẻ không nói dối, không đánh lừa người khác, làm cho trẻ hiểu rõ cái hại của sự
không thành thực.