Bạn nói và chúng tôi lắng nghe! Chúng tôi đã thu thập sách điện tử và tài nguyên lập kế hoạch sự kiện MIỄN PHÍ hàng đầu của năm nay ở một nơi – và bạn có thể có tất cả chúng cùng một lúc. Nó giống như bạn đang theo dõi Netflix!Bao giờ muốn nhận được một mức độ lập kế hoạch sự kiện trong hai giờ? Bạn có thể nhận được một nền giáo dục hoàn chỉnh ngay tại đây.

đánh bài bạn nói và chúng tôi lắng nghe

đánh bài bạn nói và chúng tôi lắng nghe

Hướng dẫn lập kế hoạch sự kiện chuyên nghiệp
Sách điện tử 70 trang này, sáu nhà hoạch định sự kiện hàng đầu đã làm việc với Hướng dẫn để phác thảo một chiến lược hoàn chỉnh từ khái niệm đến thực hiện để đo lường. Với việc tập trung vào việc sử dụng công nghệ để cải thiện thông minh sự kiện của bạn trong khi làm việc với các tài nguyên hạn chế, bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn cần.Chiến lược di động của bạn ngăn xếp như thế nào với những người trong ngành của bạn? Báo cáo công nghệ di động cung cấp cái nhìn sâu sắc về các lợi ích và mối quan tâm liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng sự kiện trên thiết bị di động, chi phí thực và ROI, công nghệ mới và các nhà hoạch định sự kiện chính đang phải đối mặt hôm nay bay cây, đánh bài.