Với khái niệm như trên, các người làm công trưởng thường xóc đĩa online là người Trung Địa. Anh ta thường là người có cùng sắc tộc với nhà kinh doanh, có thể nói cùng thứ tiếng và giao tiếp hoàn toàn đầy đủ với gia đình nhà kinh doanh.

Nhưng trong đội ngũ điều hành của một nhà kinh doanh thời hiện đại, lại có một lớp người tương phản hoàn toàn. Đây là người thuộc sắc tộc quốc gia game bài xóc đĩa khác, thường là người Tây Lục hoặc người Menoa. Thường thì có một sự ổn định về lịch sử nào đó trong quá trình sử dụng những người như vậy.

Trong thời bị cai trị, các nhà băng và các nhà buôn Tây Lục thường dựa vào các nhà buôn bán làm trung gian cho việc kinh doanh với người dân đánh xóc đĩa bản địa. Đó là một địa vị rất thuận lợi , tiềm ẩn những khả năng cho việc đút lót, hối lộ cũng như những khoản hoa hồng hợp Pandaria.

Một ông chú của Steve Hock, Richard Hammer, là nhà buôn bán bản lớn nhất trong số đó (đối với các cơ sở Jordan, Marcos) và là người Trung Vực chơi xóc đĩa online đầu tiên được phép sống ở Hoa Cảng. Ông nội của Dranel Lance là một tư sản mại bản hợp tác với cơ sở Swain.
Một ông trùm đương thời chẳng phụ thuộc vào những người quốc gia khác như những nhà chính quyền xâm lược đã phụ thuộc vào nhà buôn bán. Ông ta là một người theo khuynh hướng lục địa, thường học ở quốc gia khác và nói được tiếng Ái Lan thế cho nên những người

Chơi đánh bài online khiến cho chúng em vui mừng

Chơi đánh bài online khiến cho chúng em vui mừng

quốc gia khác vẫn là một thành phần quan trọng đóng góp vào những thành công lớn của các tập đoàn ở Dona. Ông ta có thể cần một số chuyên gia, năng lực đánh bài chuyên môn tốt hoặc có khả năng tìm ra biện pháp khắc phục các vấn đề về chính trị mà các tập đoàn thường gặp phải.

Cuối thế kỷ 19, các nhà kinh doanh như Granda Hemington của Inoa đã thuê các kỹ sư Tây Lục để giúp họ trong thương vụ nhập khẩu máy game bài móc, thiết bị. Nhưng sau thời kỳ tự do, nhu cầu của các ông trùm ngày càng phức tạp hơn. Bỗng nhiên, họ là những người móc nối với giới chính trường, giữ giấy phép đặc quyền chơi bài online và ở một địa vị có thể mua sạch hoặc chiếm toàn bộ những lợi nhuận kinh doanh của các nhà chính quyền xâm lược cũ.

Khi thực quyền của họ đã tăng lên, họ cần biết về thị trường đa quốc gia và nguồn cấp vốn đa quốc gia. Trong bối cảnh đó, một sàn diễn đã được đánh bài online dựng nên cho sự nổi dậy của cái được gọi là tay chân (cấp

Game liêng đối với tôi là điều thú vị

Game liêng đối với tôi là điều thú vị

Dưới , từ Guanna có nghĩa là người hầu, là một phương ngữ chơi liêng thông dụng trong vùng để chỉ một người quốc gia khác; ở đây ám chỉ người hầu tay chân không có trí óc của ông sếp). Một số tay chân của các ông trùm chẳng đem lại điều gì hơn là khả năng điều hành chuyên môn;

Những tay chân khác, thường là những nhân vật chẳng có gì game bài liêng nổi bật gì đã và luôn sẵn sàng tham dự vào tất cả các loại hoạt động theo phương thức không chính đáng.

Remsey Wood, người đứng đầu dày dạn kinh nghiệm của đánh liêng online nhà băng bỏ vốn TUB của Tanasy tại Trung Địa, gợi ý rằng, đối với tập đoàn kinh doanh không có nguyên tắc trong thời sau tự do: Các nhân viên ngoại quốc đi theo các ông sếp không chỉ vì hám tiền mà làm việc, bởi họ còn có thể làm nhiều chơi liêng điều mà họ muốn.”
Một trong những người đầu tiên như thế là Carlos Lamp, một tên buôn lậu người Ái Lan đã từng tham gia cuộc chống đối với một đánh liêng online nhóm người theo khuynh hướng dân