Ngược lại, 15 người  Đại hội VI đến Ủy viên dự khuyết cũng còn chưa được như Tưởng Kinh Quốc (không kể được nhập vào Đoàn Tam Thanh, nghiễm nhiên thành Ủy viên Trung ương hồi năm 1947), Đại hội VII lần này một phát nhảy vào Trung ương chiếm 47% trong số Ủy viên Trung ương khóa VII. Ngoài ra 13 người ở Đại hội VI tai game bài đổi thưởng và hoàn toàn không tên tuổi như Mao Nhân Phong, Mã Kỷ Tráng, Cốc Phong Tường trở thành Ủy viên Trung ương dự khuyết chiếm 81% tổng số dự khuyết.
anh-lan-29-16

Theo điều lệ Đảng quy định Ủy viên dự khuyết tham dự Hội nghị Trung ương và có quyền phát biểu, nếu thiếu Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết được bổ sung cho đủ số và tạm thời có quyền biểu quyết. Vì thế khi Quốc dân đảng họp toàn thể Trung ương, Ủy viên có quyền phát biểu, người mới (chưa có tên ở khóa VI) là 28, người cũ (có tên ở khóa VI) là 20. Vì Mai Hữu Trác không thể dự họp, nên thực tế chỉ có 19 người có quyền biểu quyết, người mới là 15, người cũ là 17 không kể Mai Hữu Trác chỉ còn 16. Nhưng người mới thường  tai game bài tiến lên thì có quyền biểu quyết tạm thời chiếm tới 81%, cho nên tỷ số tất nhiên cũng lớn.

Ngoài ra 13 người ở Đại hội VI tai game bài đổi thưởng

Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Quốc dân đảng tổ chức bàn giao giữa Ủy ban Trung ương khóa VII Ủy ban cải tạo Trung ương, tuyên bố cuộc cải tạo đó là kết thúc thắng lợi.

Cuộc cải tạo tính từ cuối tháng 7 năm 1950 đến tháng 10 năm 1952, tổng cộng hai năm ba tháng. Vì thời gian này Ủy ban Trung ương khóa VI đã thủ tiêu cải tạo không chỉ đơn thuần là cuộc chỉnh đốn Đảng mà còn là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Quốc dân đảng. Do đó, trong từ điển Quốc dân đảng có các cụm từ game bài ông trùm, Thời kỳ Đảng Cách mạng Trung Hoa và một khái niệm mới là thời kỳ cải tạo

anh-lan-29-15

Thông qua lần cải tạo này, Tưởng Giới Thạch hoàn thành một cách thuận lợi việc phân phối lại quyền lực, đuổi được phái CC ra khỏi hệ thống công tác Đảng, đưa Tưởng Kinh Quốc và Trần Thành vào thay thế để tai game bài đổi thưởng. Nhất là phe Tưởng Kinh Quốc, sau khi hoàn thành cải tạo, đã nghiễm nhiên vượt lên Trần Thành, đặt cơ sở cho Tưởng Giới Thạch truyền ngôi sau này.

tai game bài tiến lên đã thi hành một số biện pháp và chế độ mới, tăng cường sự trói buộc Đảng viên vào Đảng, xúc tiến sự thay cũ đổi mới trong tầng lớp lãnh đạo, đề bạt loạt các quan