Rồi tên đó tự nhủ:- Phải rồi! Mụ chủ cùng gia nhân thấy diễn ra cuộc xung đột lại giết chết quan binh, nên họ bỏ trốn sạch rồi.Tên đó nghĩ tới đây bỗng thấy tên người làm cúi đầu đi vào miệng hàm hồ hỏi:- Chuyện gì vậy?Viên Ti Anh nghĩ thầm:- Bọn người làm trong Liên Xuyên Vi ta đã quen mặt hết. Thằng cha này chắc là mới đến chơi game bài liêng online nên không biết làm người làm nên có lý nào người làm đối với tân khách lại hồ đồ thế?

Rồi tên đó tự nhủ chơi game đánh bài tiến lên

Phải chăng hắn sợ quá đâm ra ngớ ngẩn.Tên đó liền quát: – Mau đi lấy mấy chung rượu!Tên người làm dạ tiếng rồi trở gót đi ra.Viên Ti Anh nhìn bóng sau lưng hắn, bỗng động tâm tự hỏi:- Ta đã thấy hắn chơi game bài sâm lúc ban sáng trong khi thưởng hoa thua dung ở ngoài Chùa Thi Triền . Sao bây giờ hắn lại đến đây làm người làm ?Trong vụ này tất có điều chi cổ quái.
Tên đó ngưng thần ngẫm nghĩ thì bất giác sợ quá sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Tan Kiết , Cái Nhi Đàm , Ân Kiều đều giật mình đồng thanh hỏi: Chuyện gì vậy tiểu đệ ?Viên Ti Anh khẽ đáp:- Thằng cha chơi game bài tiến lên đó là tên võ sĩ cao thủ dưới trướng Nguyễn Tân Quy đã cải trang. Vừa rồi chúng ta nói gì nhất định bị hắn nghe hết rồi.Tan Kiết và Cái Nhi Đàm giật mình kinh hãi đáp:- Nếu vậy thì không để hắn sống được.


Viên Ti Anh nói:- Các vị ca đừng động chơi game bài nên chúng ta cứ lờ đi như không biết gì để hãy dò xem bọn chúng có bao nhiêu người và sắp đặt ngụy kế gì?Tên đó nói mấy câu này, thanh âm bỗng run lên.Nếu tên người làm này mà là vệ sĩ Nguyễn Tân Quy cải trang thì tên đó đã không khiếp sợ đến thế. Nguyên tên người làm này chẳng phải ai khác là mà chính là Lục Cao Hiên ở Thiên Lao giáo .
Lục Cao Hiên từ đảo Thần Long theo Viên Ti Anh đến Bạc Kiền và ở với tên đó lâu ngày, nhưng hắn hoá trang khéo quá, tướng mạo khác hẳn khiến hắn không nhận ra nữa. Có điều hắn thấy người sau lưng cảm thấy rất quen thuộc mà ban ngày lúc ở vườn thu dung tên đó đã ngó thấy mà không nghĩ ra.Bây giờ Viên Ti Anh ở Liên Xuyên Vi lại nhìn thấy bóng sau lưng lần nữa liền biết ngay là có chuyện phải tĩnh tâm suy chơi game bài tiến lên