Ô Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp: “Bẩm nương nương, ước chi Vinhome Mễ Trì im lặng, ngừng ồn ào để còn đánh bài mậu binh! Nếu kể chuyện, khách lạ sẽ khiến nương nương say mê. Ba đêm ba ngày giữ