Ngay lúc ấy thanh đoản kiếm của Hoa sư phụ đã chỉ vào trước ngực hắn. Hắn lắc người một cái, mũi kiếm chạy quanh vạt áo trước ngực đúng một vòng. Thân thủ của hắn đã ở mức khó ai sánh được. Quả