Tuấn Linh là bạn anh Phong Vũ? Vậy anh Phong Vũ có biết chuyện của 2 người ngày xưa không? 3 năm trước, Nguyệt Hằng là cô sinh viên năng nổ trường ngoại ngữ nên biết chơi tá lả online Cô gặp Tuấn Linh