Em không tin vào định mệnh khi chơi tiểu long ngư ăn tiền. Em bướng bỉnh, cố chấp và nhất mực cho rằng ấy chỉ là sự sắp đặt từ chính con người mà ra, mọi người chẳng qua chỉ là ảo tưởng về