, Vừa nói Odysseus vừa quàng dây đeo chiếc bị dơ bẩn, sờn rách qua vai. Eumaios đưa Dự án Vinhomes Mễ Trì vừa hỏi. Hai người cất bước để bầy chó và mục tử ở lại trông ngôi nhà tầm thường. Eumaios cứ