Việc đổi mới đó, trong thực tế, họ đến từ đâu? Đối với hầu hết các xã hội – ngoại trừ một số ít các nguồn vốn xã hội trong quá khứ hoàn toàn bị cô lập – nhiều hay hầu hết các công nghệ mới không phát minh tại chỗ được vay mượn từ các xã hội khác. Tầm quan trọng tương đối của các game bài xito hay sáng chế tại chỗ mượn chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố: sự phát minh ra công nghệ dễ dàng hay không, và xã hội này nằm gần với các xã hội khác hay không.
Một số phát minh đơn giản phát sinh từ quá trình xử lý game bài 3c windows phone. Việc phát minh đã được sinh ra trong nhiều trường hợp độc lập với nhau trong lịch sử thế giới, ở những nơi khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Một ví dụ mà chúng tôi đề cập miễn là sự thuần cây trồng, trong đó có ít nhất chín nguồn nguyên liệu độc lập.

Việc đổi mới trong game bài vui

Một ví dụ khác là game bài tặng xu, có thể đã được sinh ra từ việc quan sát hành vi của đất sét, một vật liệu tự nhiên là rất phổ biến, như được sấy khô hoặc nướng. Đồ gốm xuất hiện tại Nhật Bản vào khoảng 14.000 năm trước, tại Crescent màu mỡ và Trung Quốc khoảng 10.000 năm trước, sau đó là ở Amazon, khu vực Sahel của châu Phi, đông nam nước Mỹ và Mexico.
Về phát minh khó khăn hơn nhiều điển hình ví dụ là các văn bản, bởi vì mọi người không thể quan sát trên mọi game bài xì dách vẫn chưa đến với tất cả. Như chúng ta đã thấy trong Chương 12, được viết chỉ có một vài nguồn tin độc lập của vật liệu, và bảng chữ cái dường

như chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử thế giới. Những phát minh khác bao gồm cứng chạy với bánh xe nước, súng cối, tay, cơ cấu bánh, la bàn từ tính, cối xay gió và phòng tối, tất cả trong số đó đã được phát minh chỉ một lần hoặc hai lần trong thế giới cũ và không bao giờ được phát minh trong thế giới mới.
Việc phát minh đã được phức tạp bởi vì nó thường mượn, bởi vì họ mở rộng nhanh hơn được phát minh tại chỗ. Một ví dụ rõ ràng là bánh xe, nhưng các bằng chứng cổ xưa nhất được chứng minh là khoảng 3.400 năm tr.CN gần Biển Đen, sau đó trong vòng một vài thế kỷ đã lan rộng đến hầu hết châu Âu và châu Á. Tất cả các bánh xe trong thiết kế ban đầu Thế giới cũ mà có một game bài ruby city Game rút bài kỳ dị: một ruột gỗ tròn lưỡi gắn ba cùng nhau chứ không phải là một chiếc nhẫn với nan hoa. Ngược lại, các bánh xe duy nhất của xã hội Mỹ bản địa (như minh họa trên gốm Mexico) bao gồm một mảnh duy nhất, cho thấy bánh xe của Mỹ là một
game bài sakura độc lập hơn so với các bánh xe của Cựu thế giới – người ta có thể suy ra từ những bằng chứng rằng người khác là các tách của nền văn minh thế giới mới so với các nền văn minh thế giới cũ.